‘Nieuw plan stikstofaanpak onder druk Farmers Defense Force alweer van tafel’

In het plan was sprake van een eensgezinde opstelling om de stikstofcrisis gericht en regionaal aan te pakken, dus niet met een generieke reductie van de veestapel. Daartoe heeft AgriNL Nederland in 113 regio’s ingedeeld, waarin de ruimte voor boerenbedrijven, natuur en wonen moet worden herverdeeld. Binnen tien tot vijftien jaar zou dat moeten leiden tot een halvering van de uitstoot, wat dan weer de bouw van een miljoen woningen mogelijk zou maken.

‘Maat is vol’

Dinsdag liet voorzitter Van den Oever van Farmers Defense Force aan AgriNL weten dat de maat vol is. “De tijd dat jullie iets over ons land en onze boerderijen te vertellen hebben, is allang voorbij”. Volgens Van de Oever is de industrie net zo goed debet aan de stikstofuitstoot als de boerenbedrijven.

“Voor het einde van de week trekken jullie met de hele club dit onzalige plan in en bieden jullie je excuses aan aan de Nederlandse boer. Anders komen wij eens even flink optoeren en in onze eigen sector orde op zaken stellen. Dat zal zeer binnenkort gebeuren.”

‘Optoeren’ staat voor de actievorm van FDF waarbij boeren met tractors optrekken naar bedrijven en instellingen om die te blokkeren. Tenslotte maande Van den Oever LTO nog eens apart om snel de handen af te trekken van het actieplan van AgriNL.

Hoofdpijndossier

De aanpak van stikstof is een hoofdpijndossier dat in de formatie een belangrijke rol speelt. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot.

Het kabinet heeft grootscheepse plannen om de stikstofuitstoot in de landbouw krachtig terug te brengen, bleek vorige maand uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het gaat om miljardeninvesteringen voor onder andere onteigening van grond en opkoopregelingen voor melkvee, varkens en pluimvee.